Perfil del Contractant

Expedient 001.1619.001L01

Títol: CONTROL DE QUALITAT PER A LES DIFERENTS OBRES D'URBANITZACIÓ EN EXECUCIÓ I A EXECUTAR PER BIMSA A LES ACTUACIONS DE CIUTAT, DISTRICTES I PMI, A BARCELONA. LOT NÚMERO 1: ACTUACIONS CIUTAT
      Codi Expedient: 001.1619.001L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
LABOCAT CALIDAD, SL
CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU (CECAM)
UTE INSTITUTO DE AUSCULTACION ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL - EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
UTE BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL - GETINSA-PAYMA, SL
NOVOTEC CONSULTORES, SA
LOSTEC, SA
GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 22-06-2016 00:00:00
  Documentació:

001.1619.001_-_Convocatoria_obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
16-09-2016 14:23:50
001.1619.001L01_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
19-09-2016 11:52:44