Perfil del Contractant

Expedient 010.1215.159

Títol: OBRES DEL NOU EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 010.1215.159
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 2.969.531,10 €
      Pressupost d'adjudicació: 2.322.173,32 €
      Data d'adjudicació: 14-05-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,SA
     Termini d'execució: 18 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: L'obertura econòmica tindrà lloc el dia 21/4/15, tal com s'indica al plec de clàusules particulars i a l'anunci de la licitació.
Licitadors:
UTE CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA - VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL
COPCISA, SA
CONSTRUCTORA D'ARO, S.A.
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL - SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
FERROVIAL-AGROMAN, SA
DIVISA BARCELONA, SA
DRAGADOS, S.A
TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
UTE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA - PASQUINA, SA
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
CONSTRUCCIONES DECO, SA
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
TEYCO, S.L.
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS,SA-ARIDS ROMÀ,SA-SOLVETIA,SL
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU - CONSTRUCTORA DE CARDONER, SA
ARCADI PLA, SA
UTE GARCIA RIERA, SL - IMPULSA GRUP ORTIZ, SL
ELECNOR, SA
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 20-03-2015 00:00:00
  Documentació:

S3_homo.pdf (Resultat sobre 3 homogeneizat)
06-05-2015 13:11:31
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
14-05-2015 10:35:34
adjudicacio_modificat.pdf (Resolucio Modificacio)
25-10-2016 14:49:07