Perfil del Contractant

Expedient 010.1215.162

Títol: SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA
      Codi Expedient: 010.1215.162
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 30.375,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 25.650,00 €
      Data d'adjudicació: 14-05-2015
      Data Contracte: 27-05-2015
Adjudicatari: TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, SLP
     Termini d'execució: Duració dels treballs )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SGS TECNOS, SA
PROJECTES INTEGRALS DIAZ, SL
ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES, S.L.
CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SA
GECSA INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS,SL
ALBACAR ENGINYERS, SLP
INGENIERIA GESTION Y CONSULTORIA BARCELONA, SL (IGC BARCELONA)
CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP
INTEGRAL, SA
QUALITY BUILDINGS & MANAGEMENT, SL
TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, SLP
AURA ENGINYERS CONSULTORS, SL
ARDANUY INGENIERIA, S.A.
ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, SAU
A3-ARQUITECTURA TÈCNICA, S.C.P
GUANES-APA, SLP
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
JOAN FERRER AMELL
INCOPE CONSULTORES, SL
SUMMA, SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSULTORES, S.A
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 07-04-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
04-05-2015 13:58:35
anunci_adj.pdf (Adjudicació)
18-05-2015 12:12:09