Perfil del Contractant

Expedient 010.1215.167

Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DEL P.ESTRUCTURES, DEL P.INSTAL•LACIONS I SERVEIS DE SEGUIMENT I SUPORT PER A LA REDACCIÓ DEL P.EXECUCIÓ DE L’ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS (EMAV) AL BLOC 7 DEL RECINTE DE CAN BATLLÓ AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA, AIXÍ COM LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES D’ESTRUCTURES, D’INSTAL•LACIONS I ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRES I LIQUIDACIÓ D’OBRA
      Codi Expedient: 010.1215.167
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 319.095,61 €
      Pressupost d'adjudicació: 257.510,16 €
      Data d'adjudicació: 15-09-2015
      Data Contracte: 05-10-2015
Adjudicataris: SERVEIS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 - OLLER –PEÑA SLP
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Concurs de Projecte harmonitzat
     Observacions: LA DOCUMENTACIO EN VERSIO CASTELLANA TE CARACTER INFORMATIU, EN CAS DE DISCORDANÇA, PREVAL LA VERSIO CATALANA. 6/7 PUBLICACIO NOVA COMPOSICIO MESA DE CONTRACTACIO
Licitadors:
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
SERVEIS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 OLLER-PEÑA, S.L.P.
INDUS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
UTE COMPANYIES ASSOCIADES DE SERVEIS TÈCNICS, SA - AQUACIVIL, SL
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP
2BMFG ARQUITECTES, SLP
MASTER S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UTE BERNUZ FERNÁNDEZ ARQUITECTES, SLP - ARMENGOL & COS CONSULTORS I ASSOCIATS, SLP
PERE SANTAMARIA GARCIA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 27-07-2015 00:00:00
  Documentació:

nova_mesa_EMAV.pdf (Nova Composicio Mesa)
06-07-2015 14:07:43
ConvocatoriaS3_EMAV.pdf (Convocatòria obertura s3)
27-07-2015 12:40:05
S3.pdf (Resultat sobre 3)
28-07-2015 15:58:21
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
15-09-2015 14:31:22
Anunci_form_EMAV.pdf (Anunci de formalització)
06-10-2015 17:46:46
Adjudicacio_modificat.pdf (Resolucio Modificacio)
08-11-2016 10:16:07
ANUNCI_MODIFICACIO_CONTRACTE.pdf (Anunci de formalització modificat)
20-11-2018 17:27:03