Perfil del Contractant

Expedient 010.1215.172

Títol: SERVEI CORRESPONENT AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL NOU EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 010.1215.172
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 24.836,24 €
      Pressupost d'adjudicació: 22.004,88 €
      Data d'adjudicació: 26-06-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
     Termini d'execució: Duració de l'obra )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
LABOCAT CALIDAD, SL
INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL (INEMA)
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
LOSTEC, SA
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
APPLUS NORCONTROL, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 14-05-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
10-06-2015 12:53:52
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
29-06-2015 16:19:04