Perfil del Contractant

Expedient 010.1215.227

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU REFÓS DE REURBANITZACIÓ DEL C. OLIVERA ENTRE EL C. LLEIDA I EL C. DE LA CONCÒRDIA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA.
      Codi Expedient: 010.1215.227
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 829.294,92 €
      Data d'adjudicació: 08-04-2016
      Data Contracte: 27-04-2016
Adjudicatari: JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
     Termini d'execució: 10 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
XAVIER ALSINA, S.A.
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL - ARICO FOREST, SL
UTE HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA - RUBAU TARRES, SAU
FERROVIAL CONSTRUCCION,SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
AZVI, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
UTE TECNOLOGIA DE FIRMES, SA - CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL
COPCISA, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
UTE CIVIL STONE, SL - IMESAPI, SA
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
DRAGADOS, S.A
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
UTE MARIANO HERRERO ALBACAR, SL - HERCAL DIGGERS, SL
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
UTE MOIX, SERVEIS I OBRES, SL - CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - ENSEÑAT I ROCA EMPRESA DE CONSTRUCCIO, SL
UTE VOLTES CONNECTA, SLU - VOLTES, SLU
UTE VORACYS, SL - COYNSA 2000, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 22-01-2016 00:00:00
  Documentació:

Conv_S3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
14-03-2016 12:00:00
S3.pdf (Resultat sobre 3)
17-03-2016 12:06:38
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
08-04-2016 13:42:26
0101215227-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
06-05-2016 10:18:18
0101215227-Inf_avaluacio.pdf (Informe Valoració)
06-05-2016 10:19:54
0101215227-Inf_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
06-05-2016 10:20:37