Perfil del Contractant

Expedient 010.1215.246

Títol: OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES PATRIMONIALS, INCLOSES A LES ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI LLEIALTAT SANTSENCA PER A CONVERTIR-LO EN EQUIPAMENT PER A L'ÚS DEL BARRI I DE LES SEVES ENTITATS I ASSOCIACIONS (ANNEX.33-RESTAURACIÓ FAÇANA), AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 010.1215.246
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 121.980,26 €
      Data d'adjudicació: 31-05-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF,SAU
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: nota: 31/3 s'ha publicat nota aclaratoria 18/5 CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE 3
Licitadors:
TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
VORACYS, SL
OSG SERVEIS GRUP, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-03-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
18-05-2016 10:00:18
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
03-06-2016 14:10:14
0101215246-Actes.pdf (Actes)
29-06-2016 13:23:16
0101215246-Informe_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
29-06-2016 13:21:00
0101215246-Valoracio.pdf (Informe Valoracio)
29-06-2016 13:23:26