Perfil del Contractant

Expedient 010.1215.251

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU, MEMÒRIA AMBIENTAL I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LA REURBANITZACIÓ DEL C. GUITARD ENTRE EL C. DE BERLÍN I EL C. MELCIOR DE PALAU, I ENTRE EL C,. DE PUIGGARÍ I EL C. VIRIAT, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA.
      Codi Expedient: 010.1215.251
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 411.013,57 €
      Data d'adjudicació: 01-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES,SAU
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE 3
Licitadors:
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
RIGEL OVER, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
VOLTES CONNECTA, SLU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
HERCAL DIGGERS, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
VORACYS, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA)
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - ENSEÑAT I ROCA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
MiJ GRUAS, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
TRANSPORTES IRANZO, SA
COPCISA, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-04-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
14-06-2016 14:02:13
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
16-06-2016 14:19:15
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
01-07-2016 12:25:49
0101215251-Actes.pdf (Actes)
26-07-2016 13:48:36
0101215251-Infome_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
26-07-2016 13:50:11
0101215251-Valoracio.pdf (Informe Valoracio)
26-07-2016 13:50:40