Perfil del Contractant

Expedient 010.1619.028

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL RAMAL D'ENTRONCAMENT EXTERIOR DE LA XARXA D'ECOENERGIES DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35 A BARCELONA.
      Codi Expedient: 010.1619.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 79.178,67 €
      Data d'adjudicació: 28-07-2016
      Data Contracte: 26-08-2016
Adjudicatari: INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L
     Termini d'execució: 5 SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: propera obertura sobre 3: 22/07/2016 a les 12:30h
Licitadors:
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 23-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
20-07-2016 14:56:34
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
22-07-2016 12:56:27
Anunci_adj.pdf (Adjudicació)
28-07-2016 13:25:27
0101619028-Actes.pdf (Actes)
15-09-2016 13:47:48
0101619028_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
15-09-2016 13:50:09
0101619028_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
15-09-2016 13:50:59
Anunci_formalitzacio.pdf (Anunci de formalització)
15-09-2016 14:25:18