Perfil del Contractant

Expedient 010.1619.031

Títol: OBRES DE LA 1ª FASE DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 010.1619.031
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 157.511,08 €
      Data d'adjudicació: 23-09-2016
      Data Contracte: 30-09-2016
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 2,5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
RIGEL OVER, SL
VORACYS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
14-09-2016 13:24:05
Resultat_S3_homo.pdf (Resultat sobre 3 homogeneïtzat)
20-09-2016 08:23:01
Anunci_Adj.pdf (Anunci adjudicació)
23-09-2016 11:28:07
0101619031-Actes.pdf (Actes)
13-10-2016 17:44:10
0101619031_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
13-10-2016 17:43:51
0101619031_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
13-10-2016 17:45:44
Anunci_formalització.pdf (Anunci de formalització)
01-12-2016 14:32:45