Perfil del Contractant

Expedient 010.1619.039

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'EIX CONFORMAT PELS C. DE ST. FREDERIC, CASTERÀS I CÀCERES (FINS A ST. MEDIR), EL C. RIERA D'ESCUDER ENTRE EL C. DE SANTS I EL C. DAOIZ I VELARDE, I EL C. DELS JOSCS FLORALS ENTRE EL C. D'ANTONI CAPMANY I EL C. DE SANTS, AL DISTRICTE DE SANTS-MONJUÏC A BARCELONA.
      Codi Expedient: 010.1619.039
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.355.244,57 €
      Data d'adjudicació: 14-10-2016
      Data Contracte: 07-11-2016
Adjudicatari: FERROVIAL AGROMAN, S.A.
     Termini d'execució: 8 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA - DRIM MEDI AMBIENT, SL - CONGIFE, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
MiJ GRUAS, SA
COPCISA, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
FERROVIAL CONSTRUCCION,SA
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
UTE COYNSA 2000, SL -VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
RIGEL OVER, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE BARDERA OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, SL - TRANSPORTES IRANZO, SA
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE ROMÀ INFRAESTRUCUTRAS I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
UTE MOIX SERVEIS I OBRES, SL - VORACYS, SL
UTE RUBAU TARRES, SAU - HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 14-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
26-09-2016 11:18:14
0101619039_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
27-09-2016 17:24:02
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
30-09-2016 10:13:14
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
14-10-2016 14:28:36
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
09-11-2016 12:01:35
0101619039-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
27-03-2017 18:08:47
0101619039-Valoracio.pdf (Informe Valoracio)
27-03-2017 18:08:51
ANUNCI_MODIFICACIÓ_CONTRACTE.pdf (Anunci de formalització modificat)
05-12-2017 13:21:44