Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.099

Títol: SERVEIS CORRESPONENTS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES REHABILITACIÓ BIBLIOTECA LES CORTS -VIDRE AL CARRER DELS COMTES DE BELL-LLOC, ENTRE ELS CARRERS NOVELL I D'EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1215.099
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 23.521,57 €
      Pressupost d'adjudicació: 21.484,52 €
      Data d'adjudicació: 27-01-2015
      Data Contracte: 05-02-2015
Adjudicatari: LOSTEC,SA
     Termini d'execució: Durada de l'obra
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
COTCA,S.A.
PAYMACOTAS, SL
INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL (INEMA)
LOSTEC, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 09-12-2014 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
07-01-2015 14:05:22
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
30-01-2015 11:47:44
resolucio_mod.pdf (Resolucio Modificacio)
22-03-2017 18:27:34
Anunci_formalitzacio_modificat.pdf (Anunci de formalització modificat)
04-12-2017 13:05:58