Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.184

Títol: OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA PATRIMONIAL DE L'EDIFICI D'EQUIPAMENTS, SITUAT AL CARRER ANGLESOLA 1, AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1215.184
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 113.496,24 €
      Data d'adjudicació: 06-05-2016
      Data Contracte: 23-05-2016
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES DECO,SA
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: La data d'obertura d'ofertes evaluables mitjançant fòrmules o criteris automàtics es comunicarà oportunament. Data Obertura Sobre 3: 25/4/2016 hora 10.30h
Licitadors:
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - CERVERA SISTEMAS DE PINTURAS, SL
CONSTRUCCIONES DECO, SA
CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ, SL
TEMPO FACILITY SERVICES, SLU
REHATEC FAÇANES, S.A.
VORACYS, SL
TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 21-04-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
22-04-2016 12:27:09
Resultat_obertura_S3_homo.pdf (Resultat sobre 3)
27-04-2016 09:49:16
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
06-05-2016 14:17:51
0201215184-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
23-05-2016 13:46:47
0201215184-Inf_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
23-05-2016 13:46:53
0201215184-Valoracio.pdf (Informe valoració)
23-05-2016 13:46:57