Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.185

Títol: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE L'AMPLIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER - PERE QUART, AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1215.185
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 109.789,45 €
      Data d'adjudicació: 31-03-2016
      Data Contracte: 11-04-2016
Adjudicatari: CROQUIS, DISSENY, MUNTATGES I REALITZACIONS, SA
     Termini d'execució: 6 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Propera obertura sobre 3: 23/03/2016 a les 13:00 hores
Licitadors:
CROQUIS, DISSENY, MUNTATGES I REALITZACIONS, SA
COMERCIAL CONTEL, S.A.
BERNADÍ, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 18-02-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
21-03-2016 10:43:04
Resultat_S3.pdf (Resultat sobre 3)
23-03-2016 13:47:48
Anunci_adj.pdf (Adjudicació)
01-04-2016 12:27:11
0201215185-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
06-05-2016 10:30:32
0201215185-Inf_avaluacio.pdf (Informe valoració)
06-05-2016 10:31:14
0201215185-Inf_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
06-05-2016 10:31:40