Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.186

Títol: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS D’AUDIOVISUALS I INFORMÀTICA EN L’EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER - PERE QUART EN EL CARRER COMANDANT BENÍTEZ, 6 AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1215.186
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 26.636,16 €
      Data d'adjudicació: 19-04-2016
      Data Contracte: 29-04-2016
Adjudicatari: ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: La data de l'obertura econòmica (sobre 3) es comunicarà oportunament. EN DATA 10/03/2016 S'HA AMPLIAT EL TERMINI PER PRESENTAR LES OFERTES.
Licitadors:
GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL
AREL SOLUTIONS, SL
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-03-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS2.pdf (Convocatòria obertura S02)
29-03-2016 12:32:42
Resultat_obertura_S2.pdf (Resultat sobre 2)
06-04-2016 14:28:57
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
22-04-2016 13:16:13
0201215186-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
06-05-2016 10:55:09
0201215186-Inf_economic.pdf (Informe valoració)
06-05-2016 10:55:06