Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.194

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE CLAVEGUERAM A L'AV. MARE DE DÉU DE LORDA ENTRE EL PASSEIG DE SANT FRANCESC I EL C. PANAMÀ, AL DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1215.194
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 203.427,59 €
      Data d'adjudicació: 27-05-2016
      Data Contracte: 07-06-2016
Adjudicatari: HERCAL DIGGERS,SL
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE 3 DIA 18/5/2016 A LES 10.00H A BIMSA
Licitadors:
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
ISIDRE ARCHS, SL
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA, SL
MiJ GRUAS, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TRANSPORTES IRANZO, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - CROBISER OBRES I SERVEIS, SL
RIGEL OVER, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
XAVIER ALSINA, S.A.
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
COYNSA 2000, SL
VOLTES CONNECTA, SLU
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
VORACYS, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HERCAL DIGGERS, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - ENSEÑAT I ROCA EMPRESA DE CONSTRUCCIO, SL
UTE ELÈCTRICA DEL CADI, SL - CONSTRUCCIONS BERAVI, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 07-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
13-05-2016 10:12:20
S3.pdf (Resultat sobre 3)
18-05-2016 18:43:04
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
31-05-2016 18:21:35
0201215194-Actes.pdf (Actes)
07-06-2016 16:34:26
0201215194-Valoracio.pdf (Informe Valoració Tècnic)
07-06-2016 16:51:16
0201215194-Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
07-06-2016 16:51:08