Perfil del Contractant

Expedient 020.1619.013

Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA REFORMA DE LA CASERNA DE LA GUÀRDIA URBANA, AL DISTRICTE DE LES CORTS
      Codi Expedient: 020.1619.013
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 40.620,19 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2016
      Data Contracte: 22-11-2016
Adjudicatari: DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA,SLP
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions: 30/5 LA VERSIÓ EN CASTELLÀ DELS DOCUMENTS TÉ EFECTES INFORMATIUS, EN CAS DE DISCREPÀNCIA AMB LA VERSIÓ CATALANA, PREVALDRÀ AQUESTA. 1/7 ES PUBLIQUEN RESPOSTES A CONSULTES DELS LICITADORS
Licitadors:
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA, SLP
ROBERTO SECCHI
UTE AIB ESTUDI D'ARQUITECTES, SLP - SALVADOR MATAS ARQUITECTES, SLP
UTE ENSENYAT TARRIDA ARQUITECTES, SLP - ELYSIA WORLD, SLP
KASVAL ARQUITECTES, S.L.P.
UTE MESTRE ARQUITECTOS, SLP - DOPEC, SL
DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
RICARD MERCADÉ-AURORA FERNANDEZ ARQUITECTES, SLP
FRANCESC XAVIER BONET LLUCH
RQP ARQUITECTURA, SLP
UTE RAVETLLAT-RIBAS, SLP - VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME, SLP

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 07-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
07-10-2016 13:16:59
0201619013_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
07-10-2016 14:51:15
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
10-10-2016 18:03:08
Anunci_adj_gu.pdf (Anunci adjudicació)
28-10-2016 13:01:35
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
23-11-2016 11:05:09
adjudicacio_modificat.pdf (Resolucio Modificacio)
20-06-2017 14:25:36
Anunci_formalitzacio_modificat.pdf (Anunci de formalització modificat)
01-12-2017 12:53:33
Anunci_formalitzacio_fase_projecte_executiu.pdf (Anunci de formalització modificat 2)
07-12-2017 09:10:15
Anunci_formalitzacio_modificatPE.pdf (Anunci formalització modificat 3)
07-12-2017 09:13:14