Perfil del Contractant

Expedient 020.1619.022

Títol: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI DEL NOU EQUIPAMENT SITUAT AL CARRER ANGLESOLA 1, AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1619.022
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 100.959,75 €
      Data d'adjudicació: 15-09-2016
      Data Contracte: 29-09-2016
Adjudicatari: BERNADÍ,SA
     Termini d'execució: 21 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
EL CORTE INGLÉS, SA
COMERCIAL CONTEL, S.A.
S & T 96, SL
ALQUI-ENVAS, SL
FERMÍN PUIGDELLIVOL, SL
BERNADÍ, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 16-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
27-07-2016 12:27:39
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
02-08-2016 09:59:17
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
29-09-2016 14:43:44
Anunc_form.pdf (Anunci de formalització)
29-09-2016 14:44:06
0201619022-Actes.pdf (Actes)
13-10-2016 17:00:42
0201619022_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
13-10-2016 17:01:55
0201619022_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
13-10-2016 17:02:29