Perfil del Contractant

Expedient 020.1619.027

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES DE L'APARCAMENT DE LA PLAÇA DEL MIRALL DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1619.027
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.472.781,31 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: 07-11-2016
Adjudicatari: FERROVIAL AGROMAN, S.A.
     Termini d'execució: 7 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU
FERROVIAL CONSTRUCCION,SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
UTE TECNOLOGIA DE FIRMES, SA - INGEVIA 2008, SL
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
COPCISA, SA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
UTE REHAC, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
UTE SYNERGIA SICONS, SL - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 21-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
30-09-2016 09:04:37
0201619027_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
30-09-2016 14:16:23
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
03-10-2016 15:10:28
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
19-10-2016 08:45:02
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
09-11-2016 11:58:31