Perfil del Contractant

Expedient 020.1619.028

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE TÈCNIC MODIFICAT D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 31,2 KWP SOBRE PÈRGOLES A L’AVINGUDA JOSEP TARRADELLAS, AL DISTRICTE DE LES CORTS, BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1619.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 339.453,31 €
      Data d'adjudicació: 25-10-2016
      Data Contracte: 15-11-2016
Adjudicatari: ELECNOR, S.A.
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 8/9 publicada diligència
Licitadors:
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
ALTERNA RECURSOS ENERGÈTICS, SL
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES,SAU
ISTEM, SLU
ELECNOR, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-09-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
06-10-2016 14:17:18
0201619028_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
06-10-2016 15:54:35
Anunci_Adj.pdf (Anunci adjudicació)
25-10-2016 11:22:13
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
25-10-2016 11:23:38
Anunci_formalització.pdf (Anunci de formalització)
01-12-2016 14:38:34