Perfil del Contractant

Expedient 020.1619.029

Títol: OBRES RELATIVES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LES PISTES DE PETANCA DELS JARDINS DE LES INFANTES, AL DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1619.029
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 165.477,99 €
      Data d'adjudicació: 21-10-2016
      Data Contracte: 09-11-2016
Adjudicatari: EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS,SA
     Termini d'execució: 1,75 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
SOLVETIA, SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE)
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS,SA (TALIO)
CONGIFE, S.L.
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
COYNSA 2000, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 27-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
30-09-2016 09:14:21
0201619029_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
30-09-2016 14:40:22
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
04-10-2016 14:09:30
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
21-10-2016 14:42:29
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
09-11-2016 18:22:29