Perfil del Contractant

Expedient 020.1619.038

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LES PISTES DE PETANCA DELS JARDINS DE JOSEP MUNTÉ, AL DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1619.038
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 359.526,37 €
      Pressupost d'adjudicació: 281.394,88 €
      Data d'adjudicació: 09-11-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
COPCISA, SA
MiJ GRUAS, SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE)
SOLVETIA, SL
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
VORACYS, SL
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS,SA (TALIO)
BIGAS GRUP, SLU
HERCAL DIGGERS, SL
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
UTE BARDERA OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, SL - SERMAC MANTENIMENTS INTEGRALS, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
XAVIER ALSINA, S.A.
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
COYNSA 2000, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 20-10-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
20-10-2016 08:39:05
0201619038_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
20-10-2016 09:17:43
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
24-10-2016 13:50:35
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
09-11-2016 15:05:04
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
14-11-2016 16:03:27