Perfil del Contractant

Expedient 028.1619.002

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE LA REURBANITZACIÓ DEL C. LUIS ANTÚNEZ, AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 028.1619.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 328.088,03 €
      Data d'adjudicació: 24-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MiJ GRUAS SA
     Termini d'execució: SIS MESOS (6)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
MiJ GRUAS, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
INGEVÍA 2008, SL
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
RIGEL OVER, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 29-07-2016 00:00:00
  Documentació:

028.1619.002_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
10-10-2016 12:36:41
028.1619.002_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
03-11-2016 17:42:36