Perfil del Contractant

Expedient 030.1215.109

Títol: SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓ EXISTENT DE VIL·LA URÀNIA COM A COMPLEX D'EQUIPAMENTS AL CARRER SARAGOSSA 29-31, AL BARRI DEL FARRÓ DEL DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 030.1215.109
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 198.100,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 162.455,00 €
      Data d'adjudicació: 30-03-2015
      Data Contracte: 10-04-2015
Adjudicatari: VIADING,SL
     Termini d'execució: durada obres
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SGS TECNOS, SA
Mª TERESA SERNA MANTECÓN
UTE PERA PARDINA CONSULTORES, SL - DALMAU-MORROS TÈCNICS, SLP
SUPPORTIS PROJECTS ENGINEERING, SL
ASESORÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS HG SL
AT3 OLLER-PEÑA, S.C.P.
GRECCAT, S.L.
ENGINYERIA I DIRECCIÓ TÈCNICA GIRONA, SL (ENDITEC)
KV CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, SL
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
APPLUS NORCONTROL, SLU
AUMEDES DAP, SLPU
ARCHITECTURE WORKSHOP, SLP
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT BCN10 SL (abans QESPAIS 101 ASSESSORAMENT TÈCNIC, S.L.)
HUB EDIFICACIÓ, SCP
EULÀLIA ARAN I CORBELLA
TEC-CUATRO, SA
AUDINGINTRAESA, S.A.
CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP
T.R.A.M. -J. HIERRO-ASSOCIATS, S.L.P.
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
INTEGRAL, SA
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU
MASTER S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, SA (INYPSA)
BRD I ASSOCIATS ARQUITECTES CONSULTORS, SLP
UTE CAMPANYÀ I VINYETA SERVEIS D'ARQUITECTURA, SLP - BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, SLP
TECNICS G3,SLP
UTE ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, SLP - GRUP NOU ARQUITECTURA I GESTIÓ, SCP
JULI CORTÉS ESCODA
VIADING, SL
TABER MANAGEMENT, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 05-02-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
27-02-2015 12:46:37
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
07-04-2015 11:06:30
resolucio_mod.pdf (Resolucio Modificacio)
09-03-2017 15:55:59
Anunci_formalitzacio_modificat.pdf (Anunci Ct Modificat)
28-09-2017 16:31:55