Perfil del Contractant

Expedient 030.1215.116

Títol: OBRES RELATIVES A LA REUBANITZACIÓ DEL C. BISBE SIVILLA, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.
      Codi Expedient: 030.1215.116
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 465.893,28 €
      Pressupost d'adjudicació: 367.585,79 €
      Data d'adjudicació: 22-04-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE TECNOLOGIA DE FIRMES, SA - INGEVIA 2008, SL (UTE BISBE SIVILLA)
     Termini d'execució: Mesos ( 3.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 12/3 es publica nota aclaratoria
Licitadors:
XAVIER ALSINA, S.A.
PASQUINA, S.A.
ALFA OBRES I SERVEIS, SA
VOLTES, SLU
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TEYCO, S.L.
UTE TECNOLOGIA DE FIRMES, SA -INGEVIA 2008, SL (UTE BISBE SIVILLA)
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
ISIDRE ARCHS, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
BIGAS GRUP, SLU
RIGEL OVER, SL
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
COYNSA 2000, SL
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L.
VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER)
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
VORACYS, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
MiJ GRUAS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-03-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
24-03-2015 14:08:50
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
30-04-2015 14:29:35