Perfil del Contractant

Expedient 030.1215.169

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CALVÓ, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, A BARCELONA.
      Codi Expedient: 030.1215.169
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 157.253,93 €
      Data d'adjudicació: 14-04-2016
      Data Contracte: 03-05-2016
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Data obertura sobre 3: 30/03/2016 a les 12:00 hores.
Licitadors:
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
TRANSPORTES IRANZO, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
CONGIFE, S.L.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
PORT NARBONNE, S.L.
INGEVÍA 2008, SL
TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
BIGAS GRUP, SLU
XAVIER ALSINA, S.A.
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
CIVIL STONE, SL
RUBAU TARRES, SAU
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
VOLTES CONNECTA, SLU
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA)
COYNSA 2000, SL
MIRFER, SA
VORACYS, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER)
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
HERCAL DIGGERS, SL
IARSA OBRES I PROMOCIONS, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 01-02-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
22-03-2016 11:18:15
S3.pdf (Resultat sobre 3)
30-03-2016 13:23:12
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
22-04-2016 12:56:22
0301215169-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
06-05-2016 10:56:11
0301215169-Inf_avaluacio.pdf (Informe valoració)
06-05-2016 10:57:33
0301215169-Inf_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
06-05-2016 10:57:36