Perfil del Contractant

Expedient 030.1619.002

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C. VALLIRANA, ENTRE RONDA DEL GENERAL MITRE I C. BALLESTER, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.
      Codi Expedient: 030.1619.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 111.595,98 €
      Data d'adjudicació: 21-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL
     Termini d'execució: 4 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
TRANSPORTES IRANZO, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
BIGAS GRUP, SLU
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
CONGIFE, S.L.
COYNSA 2000, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
HERCAL DIGGERS, SL
VOLTES CONNECTA, SLU
VORACYS, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, SA
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 22-04-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
07-07-2016 10:50:55
resultatS3.pdf (Resultat sobre 3)
12-07-2016 11:25:59
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
22-07-2016 12:30:55