Perfil del Contractant

Expedient 030.1619.017

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ BANDA MAR C. BISBE CATALÀ ENTRE NÚM. 36 I LA CANTONADA AMB BOSCH I GIMPERA, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.
      Codi Expedient: 030.1619.017
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 138.504,44 €
      Data d'adjudicació: 02-09-2016
      Data Contracte: 20-09-2016
Adjudicatari: HERCAL DIGGERS,SL
     Termini d'execució: 3,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
BIGAS GRUP, SLU
HERCAL DIGGERS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
27-07-2016 12:32:11
S3.pdf (Resultat sobre 3)
01-08-2016 13:31:25
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
06-09-2016 09:27:48
anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
20-09-2016 14:53:16
0301619017_Actes.pdf (Actes)
20-09-2016 16:39:30
0301619017_Informe_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
20-09-2016 16:41:08
0301619017_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
20-09-2016 16:42:05