Perfil del Contractant

Expedient 030.1619.039

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C. SEPTIMANIA I BERNA, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.
      Codi Expedient: 030.1619.039
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 302.788,00 €
      Data d'adjudicació: 20-12-2016
      Data Contracte: 23-12-2016
Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES,SAU
     Termini d'execució: 5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
UNITS-4, SA
MiJ GRUAS, SA
COPCISA, SA
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
BIGAS GRUP, SLU
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CONGIFE, S.L.
HERCAL DIGGERS, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 02-08-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
07-10-2016 14:17:02
0301619039_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
07-10-2016 14:45:32
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
10-10-2016 18:00:54
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
20-12-2016 11:00:38
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
23-12-2016 14:23:27
0301619039_Actes.pdf (Actes)
29-12-2016 09:47:17
0301619039_valoracio_economica.pdf (Resultat valoració)
29-12-2016 09:47:12