Perfil del Contractant

Expedient 040.1215.107

Títol: OBRES RELATIVES A L'EXECUCIÓ DE LA REURBANITZACIÓ DEL C. ALEGRE DE DALT ENTRE EL C. CAMÈLIES I C. PI I MARAGALL, AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 040.1215.107
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.039.971,66 €
      Pressupost d'adjudicació: 851.560,97 €
      Data d'adjudicació: 19-02-2015
      Data Contracte: 09-03-2015
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES CALER, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 8.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TEYCO, S.L.
COPCISA, SA
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
PASQUINA, S.A.
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
UTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA - COYNSA 2000, SL
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE VORACYS, SL - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
UTE ÀRIDS ROMÀ, SAU - SOLVETIA, SL
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - RUBAU-TARRES, SAU
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 03-12-2014 00:00:00
  Documentació:

040.1215.107-ROS03.noharm.pdf (Resultat sobre 3)
16-01-2015 14:11:06
040.1215.107_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
13-04-2015 17:57:04