Perfil del Contractant

Expedient 040.1215.109

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA PLAÇA DEL DIAMANT, AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 040.1215.109
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 157.499,96 €
      Pressupost d'adjudicació: 137.764,48 €
      Data d'adjudicació: 11-02-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - ARICO FOREST, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 2.75 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - ARICO FOREST, SL
COYNSA 2000, SL
VORACYS, SL
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-12-2014 00:00:00
  Documentació:

040.1215.109-ROS03.noharm.pdf (Resultat sobre 3)
16-01-2015 13:31:17
040.1215.109_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
28-10-2015 13:15:28