Perfil del Contractant

Expedient 040.1215.150

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PEL TRASLLAT I NOVA INSTAL.LACIÓ DE LA FONT ORNAMENTAL EXISTENT A LA PLAÇA LESSEPS, AL BARRI DE LA SALUT, AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 040.1215.150
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 160.027,34 €
      Pressupost d'adjudicació: 138.133,98 €
      Data d'adjudicació: 11-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
     Termini d'execució: Setmanes ( 5.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
ALFA OBRES I SERVEIS, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 16-09-2015 00:00:00
  Documentació:

040.1215.150_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
13-10-2015 15:40:12
040.1215.150_-_AAdjudicació2.pdf (Adjudicació)
05-01-2016 10:11:26