Perfil del Contractant

Expedient 040.1619.001

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE CLAVEGUERAM ALS C. PROVIDÈNCIA I BIADA ENTRE ELS C. RABASSA I TORRENT DE L'OLLA, AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 040.1619.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 777.966,49 €
      Data d'adjudicació: 21-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: AQUAMBIENTE SERCIVIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ISIDRE ARCHS, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
COPCISA, SA
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
PASQUINA, S.A.
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
FCC CONSTRUCCION, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL -CROBISER OBRES I SERVEIS, SL
BIGAS GRUP, SLU
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
VOLTES CONNECTA, SLU
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - ENSEÑAT I ROCA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ, SL
UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
RUBAU TARRES, SAU
COYNSA 2000, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HERCAL DIGGERS, SL
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
OBRES I SERVEIS ROIG, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-04-2016 00:00:00
  Documentació:

040.1619.001_-_Convocatoria_obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
26-05-2016 17:22:50
040.1619.001_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
01-06-2016 10:39:08
040.1619.001_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Anunci adjudicació)
27-06-2016 10:28:31
040.1619.001_Anunci_publicació_modif.pdf (Anunci de formalització modificat)
12-12-2017 11:08:54