Perfil del Contractant

Expedient 040.1619.005

Títol: SERVEIS DEE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS PROVIDÈNCIA I BIADA ENTRE ELS CARRERS RABASSA I TORRENT DE L’OLLA
      Codi Expedient: 040.1619.005
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 19.600,00 €
      Data d'adjudicació: 26-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SAU
     Termini d'execució: CATORZE (14) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
COESTECNIC, SLP
E-SCENTIA GLOBAL, SL
SGS TECNOS, SA
E3 SOLINTEG, SL
PROINTEC, SA
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, SAU
JORGE MERCADER ESTEVE
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
VIADING, SL
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS,SL
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL
CONTROL Y GEOLOGÍA, SA
COPREDIJE, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-05-2016 00:00:00
  Documentació:

040.1619.005_-_Convocatoria_OS03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
27-06-2016 14:04:23
040.1619.005_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
29-06-2016 10:15:19
040.1619.005_-_A.ADJ.NOharm.pdf (Adjudicació)
09-08-2016 13:04:28