Perfil del Contractant

Expedient 040.1619.007

Títol: OBRES RELATIVES ALS PROJECTES EXECUTIUS, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I MEMÒRIA AMBIENTAL DE LA REURBANITZACIÓ DEL C. LEGALITAT, ENTRE C. CA ALEGRE DE DALT I C. SECRETARI COLOMA (F1) I REURBANITZACIÓ DEL LEGALITAT, ENTRE C. ESCORIAL I C. CA ALEGRE DE DALT (F2), AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 040.1619.007
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 587.111,10 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: AGUSTÍ Y MASOLIVER SA
     Termini d'execució: SET (7) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
MiJ GRUAS, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
UTE HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA - RUBAU TARRES, SAU
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
COPCISA, SA
ISIDRE ARCHS, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TRANSPORTES IRANZO, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
HERCAL DIGGERS, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
COYNSA 2000, SL
GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA)
VOLTES CONNECTA, SLU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
RIGEL OVER, SL
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 29-04-2016 00:00:00
  Documentació:

040.1619.007_-_Convocatoria_OS03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
08-07-2016 10:12:16
040.1619.007_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
13-07-2016 09:34:39
040.1619.007_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
18-08-2016 13:06:13