Perfil del Contractant

Expedient 040.1619.031

Títol: SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA PRÍNCEP D'ASTÚRIES, ENTRE LA PLAÇA DE LESSEPS I LA VIA AUGUSTA. DISTRICTES DE GRÀCIA I SARRIÀ - SANT GERVASI A BARCELONA.
      Codi Expedient: 040.1619.031
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, S.L.
ROSELLÓ-SANGENÍS, ARQUITECTES, S.C.P.
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
CIRCULAR, SCP
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
E3 SOLINTEG, SL
DOPEC, SL
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
AUDINGINTRAESA, S.A.
SBS SIMON I BLANCO, SLP
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
VIAQUA, TECNICS EN INFRAESTRUCTURES, SL
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 02-08-2016 00:00:00
  Documentació:

Informe_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
19-12-2016 09:45:12
040.1619.031_-_ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
19-12-2016 17:10:54
040.1619.031_-_Obertura__Sobre_3.pdf (Resultat sobre 3)
22-12-2016 12:05:27
040.1619.031_A.Adjudciacio.pdf (Anunci adjudicació)
24-01-2017 10:26:32