Perfil del Contractant

Expedient 050.1215.142

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA BAIXADA DE LA COMBINACIÓ (ENTRE C. CHAPI I EL C. D'HORTA), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 050.1215.142
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 82.817,59 €
      Pressupost d'adjudicació: 70.394,24 €
      Data d'adjudicació: 19-06-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COYNSA 2000, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 3.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
INGEVÍA 2008, SL
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
RIGEL OVER, SL
COYNSA 2000, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 19-03-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
20-04-2015 13:26:08
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
01-07-2015 16:11:39