Perfil del Contractant

Expedient 050.1215.165

Títol: CONTRACTE DE L'ADJUDICACIÓ CONJUNTA DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, PER AL CASAL DE GENT GRAN DE SANT GENÍS, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ.
      Codi Expedient: 050.1215.165
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 18.107,10 €
      Pressupost d'adjudicació: 16.434,00 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ELECNOR,SA
     Termini d'execució: 20 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 07/09/2015: en data d'avui s'ha inserit una nota aclaratòria en l'apartat "Documentació", referida a l'extensió màxima de l'oferta tècnica. 1/7/2016 ADJUDICACIO FASE OBRES
Licitadors:
CONSTRUCTORA D'ARO, S.A.
COMPACT HABIT, SL
ELECNOR, SA
ROGER ORRIOLS I GIL
EGOIN, SA
GRUPMAS EDIFICACIO, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 07-09-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
21-09-2015 16:14:26
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
04-11-2015 12:57:13
Anunci_adj_obres.pdf (Anunci adjudicacio fase obres)
01-07-2016 12:04:24