Perfil del Contractant

Expedient 050.1619.007

Títol: CONTRACTE MIXT DE REDACCIÓ DE PROJECTE I OBRES D'ENDERROC DE LES EDIFICACIONS I NETEJA DE SOLAR A LA FINCA MAS RAVETLLAT, ENTRE ELS CARRERS DE CARTAGENA I L'AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 050.1619.007
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 3.000,00 €
      Data d'adjudicació: 06-09-2016
      Data Contracte: 13-09-2016
Adjudicatari: CONTROL DEMETER, SL
     Termini d'execució: 3 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE 3
Licitadors:
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
HERCAL DIGGERS, SL
CONTROL DEMETER, SL
PASQUINA, S.A.
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI, S.L.
CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
DEMOLEXAR, SL
ALFA URALIA, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 19-05-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
19-07-2016 13:00:46
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
21-07-2016 14:58:12
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
12-09-2016 10:54:11
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
15-09-2016 14:48:50