Perfil del Contractant

Expedient 055.1215.195

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I MILLORA DEL PONT DE SARAJEVO, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS-SANT ANDREU A BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1215.195
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 906.603,88 €
      Pressupost d'adjudicació: 814.159,79 €
      Data d'adjudicació: 08-05-2015
      Data Contracte: 30-05-2015
Adjudicatari: JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
     Termini d'execució: Mesos ( 6.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE PASQUINA, SA - SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA, SL
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
XAVIER ALSINA, S.A.
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU - CONSTRUCTORA DE CARDONER, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS,SLU-RUBAU TARRÉS,SAU
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
UTE DRIM MEDIO AMBIENTE, SL - CONGIFE, SL - ARICO FOREST, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-03-2015 00:00:00
  Documentació:

055.1215.195_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 13:01:27
055.1215.195_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
03-12-2015 14:03:50
055.1215.195_-_ANUNCI.pdf (Anunci Fons FEDER)
11-02-2019 17:41:34