Perfil del Contractant

Expedient 055.1215.239

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I MEMÒRIA AMBIENTAL DE LA REURBANITZACIÓ DEL C. ORISTÀ, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1215.239
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 543.849,01 €
      Data d'adjudicació: 03-05-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: VIALITAT I SERVEIS SLU
     Termini d'execució: VUIT MESOS (8)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER)
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
UTE HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA - RUBAU TARRES, SAU
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL -ARICO FOREST, SL
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
COPCISA, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
UTE CIVIL STONE, SL - IMESAPI, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - MOIX, OBRES I SERVEIS, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
BIGAS GRUP, SLU
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
COYNSA 2000, SL
VORACYS, SL
HERCAL DIGGERS, SL
UTE TECNOLOGIA DE FIRMES, SA - INGEVIA 2008, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA)
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 21-01-2016 00:00:00
  Documentació:

055.1215.239_-_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
24-03-2016 12:59:38
055.1215.239_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
31-03-2016 12:45:54
055.1215.239_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Anunci adjudicació)
06-05-2016 09:31:25
Actes.pdf (Actes)
13-07-2016 09:57:19
Informe_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
13-07-2016 09:57:09
Informe_Avaluacio.pdf (Informe Valoracio)
13-07-2016 09:59:12