Perfil del Contractant

Expedient 055.1215.245

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I MEMÒRIA AMBIENTAL DE LA REURBANITZACIÓ DEL C. ALELLA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1215.245
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 356.514,48 €
      Data d'adjudicació: 07-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: OBRES I SERVEIS ROIG SA
     Termini d'execució: CINC MESOS I TRES SETMANES (5,75)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
COPCISA, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
TRANSPORTES IRANZO, SA
VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER)
ISIDRE ARCHS, SL
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
MiJ GRUAS, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
VORACYS, SL
BIGAS GRUP, SLU
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
COYNSA 2000, SL
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
UTE GARCIA RIERA SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL
HERCAL DIGGERS, SL
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-03-2016 00:00:00
  Documentació:

055.1215.245_-_Convocatoria_Obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
13-05-2016 14:11:02
055.1215.245_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
19-05-2016 13:02:01
055.1215.245_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
13-06-2016 16:07:07