Perfil del Contractant

Expedient 055.1215.249

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL C. DE CANFRANC, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS.
      Codi Expedient: 055.1215.249
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 304.550,54 €
      Data d'adjudicació: 07-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: FCC CONSTRUCCION SA
     Termini d'execució: TRES MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
FCC CONSTRUCCION, SA
TRANSPORTES IRANZO, SA
COPCISA, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
INGEVÍA 2008, SL
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
RIGEL OVER, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
COYNSA 2000, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL
VOLTES CONNECTA, SLU
VORACYS, SL
HERCAL DIGGERS, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - ENSEÑAT I ROCA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
RUBAU TARRES, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-03-2016 00:00:00
  Documentació:

055.1215.249_-_Convocatoria_obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
06-05-2016 10:04:41
055.1215.249_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
09-05-2016 17:10:21
055.1215.249_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
14-06-2016 10:45:31