Perfil del Contractant

Expedient 055.1619.005

Títol: OBRES DEL PROJECTE D'ADAPTACIÓ I SEGREGACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE EXECUTIU, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I LA MEMÒRIA AMBIENTAL DE LA REURBANITZACIÓ DELS INTERIORS D'ILLA GUINEUETA FASE 2, NO INCLÒS EN LES OBRES ACTUALENT EN EXECUCIÓ, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1619.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.914.047,51 €
      Data d'adjudicació: 30-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE VORACYSL - COYNSA 2000 SL - MOIX SERVEIS I OBRES SL
     Termini d'execució: DOTZE (12) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE AGUSTI Y MASOLIVER, SA - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
COPCISA, SA
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - ESTRUCTURAS ARAGON, SAU
BIGAS GRUP, SLU
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
UTE EHISA CONTRUCCIONES Y OBRAS, SA - DRIM MEDI AMBIENT, SL - CONGIFE, SL
DRAGADOS, S.A
FERROVIAL CONSTRUCCION,SA
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
CONSTRUCCIONES CALER, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA- OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE RUBAU TARRES, SAU - HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
UTE VORACYS, SL - COYNSA 2000, SL - MOIX SERVEIS I OBRES, SL
UTE TRANSPORTES IRANZO, SA - BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - M Y J GRUAS, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
UTE AMBIENTALIA WORLD, SL - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 29-04-2016 00:00:00
  Documentació:

055.1619.005_-_Convocatoria_OS03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
13-06-2016 13:28:04
055.1619.005_-_ROS03.pdf (Adjudicació)
16-06-2016 10:14:46
055.1619.005_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
06-07-2016 09:10:20