Perfil del Contractant

Expedient 055.1619.027

Títol: OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU EQUIPAMENT DESTINAT A PISCINA, PISTA POLIESPORTIVA I ORDENACIÓ DE L'ESPAI DE L'INTERIOR DE L'ILLA, AL BARRI DEL TURÓ DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1619.027
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, SA
UTE FCC CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE SACYR CONSTRUCCION, SA - SCRINSER, SA
UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, SA - ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE VOPI 4, SA - MOIX SERVEIS I OBRES, SL - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - CONSTRUCCIONES DECO, SA
UTE COPCISA, SA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - ROMÀ INFRAESTRUCTURAS I SERVEIS, SAU
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL
UTE SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
UTE ELECNOR, SA - TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
UTE COPISA COSNTRUCTORA PIRENAICA, SA - ESTRUCTURAS ARAGON, SAU - CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
COMSA, SAU
CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA
UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA - AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
UTE CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA - VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SA - CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE IMESAPI, SA - RUBAU TARRES, SAU - HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIO MEDIOAMBIENTALES, SA
UTE VORACYS, SL - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
UTE JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU - M I J GRUAS,SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 27-06-2016 00:00:00
  Documentació:

055.1619.027_-_Convocatoria_Obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
14-09-2016 16:39:18
055.1619.027_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
16-09-2016 12:13:34
Actes.pdf (Actes)
19-09-2016 16:45:13
055.1619.027.pdf (Informe Tècnic)
04-10-2016 12:37:19