Perfil del Contractant

Expedient 055.1619.032

Títol: SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DEL CASAL DE BARRI SITUAT A L'ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS PALAMÓS, GARBÍ, I S'AGARÓ, AL BARRI DE LA TRINITAT NOVA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1619.032
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 73.040,00 €
      Data d'adjudicació: 30-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES SL
     Termini d'execució: TRETZE (13) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
IMANAGEST, S.R.L.
DALMAU-MORROS TÈCNICS, SLP
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
UTE CARME ROSELL SOLSONA - ERADIO LARROSA SEVAL
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
QESTUDI 29 ASSESSORAMENT TÈCNIC, S.L.
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
EULÀLIA ARAN I CORBELLA
SERVEIS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 OLLER-PEÑA, S.L.P.
SGS TECNOS, SA
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
PERA PARDINA CONSULTORES, SL
NOVOTEC CONSULTORES, SA
BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P.
MASTER PLAN, SL
UTE E3 SOLINTEG, SL - GESTIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA D'OBRES, SLP
ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES, S.L.
D2 ENGINY.TOP, SLP
TABER MANAGEMENT, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 23-06-2016 00:00:00
  Documentació:

055.1619.032_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
19-09-2016 16:24:38
055.1619.032_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
03-10-2016 13:51:41
055.1619.032_-_ANUNCI.pdf (Anunci Fons FEDER)
11-02-2019 17:02:46