Perfil del Contractant

Expedient 055.1619.038

Títol: SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'AUDIOVISUALS A L'EDIFICI DE LA PLAÇA SÓLLER, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1619.038
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 43.795,47 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
     Termini d'execució: VUIT (8) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
GENUIX AUDIO, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 05-07-2016 00:00:00
  Documentació:

201610171049.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
17-10-2016 11:41:59
055.1619.038_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
18-10-2016 16:22:03
Informe_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
18-10-2016 16:56:36
055.1619.038_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Anunci adjudicació)
03-11-2016 11:51:57