Perfil del Contractant

Expedient 055.1619.039

Títol: SERVEIS DE COORIDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL CASAL DE BARRI SITUAT A LA ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS PALAMÓS, GARBÍ I S’AGARÓ AL BARRI DE TRINITAT NOVA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1619.039
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SGS TECNOS, SA
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS,SL
CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, SLP
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
E3 SOLINTEG, SL
ALBERTO GONZALBO BONET
INCOPE CONSULTORES, SL
COORDINACION DE SEGURIDAD Y PROYECTOS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-07-2016 00:00:00
  Documentació:

055.1619.039_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
29-09-2016 12:30:27
055.1619.039_-_ANUNCI.pdf (Anunci Fons FEDER)
11-02-2019 16:59:32