Perfil del Contractant

Expedient 055.1619.046

Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SÓLLER I L'AMPLIACIÓ DE L'EQUIPAMENT EXISTENT A LA MATEIXA PLAÇA, AL BARRI DE PORTA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA.
      Codi Expedient: 055.1619.046
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 40.745,15 €
      Data d'adjudicació: 02-01-2017
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BARRIO PERAIRE ARQUITECTES SCP
     Termini d'execució: 8 setmanes
     Procediment de contractació: Concurs de Projecte harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ISABEL BENNASAR FÉLIX
ESTUDIO VIVAS ARQUITECTOS, SLP
COLL-LECLERC ARQUITECTOS, S.L.P.
LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA, SLP
BARRIO PERAIRE ARQUITECTES, SCP
UTE JORDI FARRANDO SICILIA - LABAULA ARQUITECTES, SCCLP
JPAM, ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P.
UTE YOLANDA OLMO ALONSO - ANNA LLIMONA FERNANDEZ DE CASTRO
COL·LECTIU BRUSI, SLP
UTE MESTRE ARQUITECTOS, SLP - DOPEC, SL
MARC ZARAGOZA CUFFÍ
UTE JORDI HENRICH MONRAS - JAUME ARTIGUES VIDAL
UTE ROGER ORRIOLS GIL - FRANCESC CAMPS PALOU
JOSE JAVIER FERNANDEZ PONCE
ARRIOLA&FIOL ARQUITECTES, SCP
SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE, SLP
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES, SLP
UTE SILVIA VICENTE MOLINA - PILAR PEREZ-CALVO SOLER
BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, S.L.P.
SOLDEVILA, SOLDEVILA, SOLDEVILA ARQUITECTES, SLP
NITIDUS ARQUITECTES, SLP
CORINA E. DINDAREANU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 01-08-2016 00:00:00
  Documentació:

Informe_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
15-12-2016 13:00:22
Conv.S3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
15-12-2016 13:01:45
ACTA_Obertura_S3.___V2.pdf (Resultat sobre 3 v2)
20-12-2016 16:06:12
055.1619.046_-_A.ADJ.harm.pdf (Adjudicació)
02-01-2017 16:18:49
055.1619.046_-_ANUNCI_FASES_CONTRACTE.pdf (Anunci de formalització modificat)
12-12-2017 11:15:28
055_1619_046_AnunciForm.pdf (Anunci de formalització)
21-10-2020 11:05:38
055_1619_046_AnunciMod.pdf (Anunci Ct Modificat)
21-10-2020 11:06:08