Perfil del Contractant

Expedient 060.1215.234

Títol: OBRA DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU Nº 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI LA TORRE SAGRERA AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU.
      Codi Expedient: 060.1215.234
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.993.710,97 €
      Pressupost d'adjudicació: 1.592.836,39 €
      Data d'adjudicació: 03-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
     Termini d'execució: Mesos ( 14.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA
UTE DIVISA BARCELONA, SA - MONTAJES INDUSTRIALES BARCELONA, SA - MIBAIR, SL
TEYCO, S.L.
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA
COPCISA, SA
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
MCM, PROJECTS I SERVEIS, SA
MAHECO, SA
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS,SA-ARIDS ROMÀ,SA-SOLVETIA,SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
REHAC, SA
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU - CONSTRUCTORA DE CARDONER, SA
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
ARCADI PLA, SA
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,SA-IMPULSA GRUP ORTIZ,SL
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 23-03-2015 00:00:00
  Documentació:

060.1215.234_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 12:41:40
060.1215.234-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
06-07-2015 18:13:42
060.1215.234_-_ANUNCI_MODIF_CT.pdf (Anunci Ct Modificat)
03-01-2018 12:30:54